Til kommunerne


Gennem mine mange års arbejde indenfor børneområdet med socialrådgivning/myndighed, faglig ledelse og familieterapi, har jeg opnået et bredt og solidt fagligt fundament, der gør at jeg kan løse mange forskelige typer af opgaver.

Min faglige profil går i 2 retninger. Jeg har oparbejdet særlige kompetencer som konsulent og faglig leder inden for myndighedsområdet, Børn og Unge.  Samtidig har jeg fastholdt mit arbejde med den direkte kontakt til familierne og børnene/de unge gennem mit behandlingsarbejde, parterapi og arbejdet som mentor/støtte. 


Jeg er i marts 2019 startet nyt arbejde i dagtimene på fuld tid, og jeg kan derfor ikke længere tilbyde omfattende opgaver til kommuner og institutioner. Jeg kan fortsat kontaktes vedr. konsulentopgaver, konfliktmægling, familiebehandling, parterapi og andet relevant, hvis det kan planlægges om eftermiddagen, aftener eller i weekender.

Konsulentopgaver kan planlægges på hele dage i dagtimerne, hvis det aftales i god tid.  KONFLIKTMÆGLING OG FAMILIEBEHANDLING


  KONSULENTOPGAVER OG STØTTE TIL FAGLIG UDVIKLING


  FAMILIESAMTALER OG PARTERAPIik


  KONSULENT I BRUGEN AF METODEN, SIGNS OF SAFETY  STØTTET SAMVÆR


  Konfliktmægling

  Konflikter er almindelige og alle mennesker oplever konflikter gennem livet og konflikter kan skabe udvikling og nye muligheder.  Konflikter kan nogen gange blive fastlåste og begrænse os, og også være direkte skadelige for os selv eller vores børn. I konfliktmæglingen hjælper jeg parterne med at “se bagom konflikten” og skabe viden og forståelser for hinandens følelser, basale behov og ønsker.  Målet er ikke nødvendigvis at blive enige, men at fastholde kontakt og kommunikation mellem parterne i konflikten. Jeg hjælper parterne således, at de kan få talt sammen og selv tage ansvar for nye aftaler, som hjælper dem ud af konflikterne.


  SoS konsulent til fx sagssparring, hjælp til fokus i en behandlingsmæssig indsats eller støtte til medarbejdernes samarbejde

  Jeg arbejder som Signs Of Safety konsulent på en døgninstitution. Her fungerer jeg som proceskonsulent i forhold til at støtte personalet i at udarbejde behandlingsplaner, blive klare på deres kerneopgave og metodiske tilgange, samt sikre vidensdeling og fæles arbejdsfokus i personalegruppen. 

   

  Støttet eller overvåget samvær

  Ved støttet samvær med anbragte børn arbejdes der i forældrenes hjem, i plejefamilien, eller i et samværslokale, som kommunen stiller til rådighed. Jeg arbejder med kommunens handleplan samt målet med samværet – både når der er tale om at skabe sikkerhed for barnet, men også hvis der er tale om støtte til udvikling af forældre/barn relation. Det er min erfaring, at det er vigtigt i sådanne opgaver, at målet med samværet er tydeligt for alle parter, da det giver den bedste forudsætning for at skabe et trygt eller udviklende samvær til gavn for barnet og forældrene.


  Familiebehandling

  Med udgangspunkt i kommunernes handleplaner samarbejder jeg med familierne om de ønskede mål med forløbet. Herfra sammensætter jeg en behandling ud fra, hvad der giver mening i den enkelte familie, og ud fra barnets behov. Jeg starter altid med en familiesamtale, hvor alle er tilstede. Jeg bruger fælles familieaktiviteter for at se og udvikle samspillet i familien. Jeg inddrager løbende, eller som minimum ved afslutningen, hele familien for at sikre mig, at alle i familien bliver hørt og for at “måle”, hvordan alle i familien oplever effekten af forløbet.


  Støtte til forældre til anbragte børn

  Jeg kan med min erfaring på børne- og unge området, samt min familieterapeutiske tilgang tilbyde støtte til forældre til anbragte børn. Jeg kan yde støtte i forhold til forældrenes forståelse af sagsgangene i en børnesag, samt yde støtte i forhold til forældrenes samarbejde med forvaltningen til gavn for barnet. Jeg har erfaring med at arbejde, med det at være "forældre på afstand" og yde støtte både i forhold til sorgen og savnet, og samtidig hjælpe den voksne med at få øje på "de gode øjeblikke" og det som kan udvikles på sigt.


  Mentor for unge mellem 18 og 30 år

  Jeg kan tilbyde at bruge min erfaring som mentor for unge eller voksne. Jeg har god erfaring med at yde støtte og skabe udvikling sammen med den voksne/den unge i forhold til den personlige, sociale og psykiske trivsel. Jeg kan medvirke til, at de grundlæggende personlige kompetencer udvikles eller bringes i spil med henblik på, at den enkelte kan komme i uddannelse eller i arbejde. Det er min erfaring, at min helhedsorienteret tilgang fra børneområdet med indragelse af familien og netværket i forståelsen af den unges udfordringer, er medvirkende til at skabe god udvikling og bedre trivsel.


  Konsulentopgaver og faglig udvikling indne for børneområdet

  Jeg kan bruges som konsulent i samarbejde med ledelsen og medarbejdere. Jeg har erfaring med at lave analyser af sagerne, og på den måde kunne pege på mulige forbedringer i arbejdsgangene. Jeg kan medvirke til at oplære nye medarbejdere, skabe faglig udvikling, medvirke til nye arbejdsgange og medvirke til at skabe bedre sammenhænge mellem faglighed og økonomi. Jeg har medvirket til at finde store besparelser i et tæt samarbejde med rådgiverne i de enkelte sager.


  REFERENCE


  “Du har en stærk faglig profil som koordinator og sparringspartner. ... Du bidrager til min faglige udvikling og nuancering af sagerne.”


  Gribskov Kommune, Socialrådgiver


  "Med dit altid rolige og lyttende gemut, har du altid været deltagende og bidraget med høje socialfaglige indspark og viden"


  Gribskov Kommune, ledelses- og koordinator teamet  Har I brug for ekstra hjælp til at håndtere bestemte familiesager, behandlingsopgaver eller andre typer af opgaverer/konsulentarbejde, så kan I kontakte mig for en uforpligtigende snak om, hvordan jeg kan hjælpe jer.

  PRISER


  Priserne er afhængige af omfang og indhold og er ekskl. moms. Formål og omfang aftales på forhånd. 


  Afbud skal meldes 24 timer før, da der ellers faktureres for aftalen.


  Opgave


  Pris pr. time

  Konsulentopgaver


  §54 støtte og mentoropgaver


  kr. fra 700,-


  kr. 400,-

  Støttet Samvær


  kr. 600,-

  Behandling


  kr. 750,-

  Familieterapi


  kr. 750,-
  SAMTALER & NYE PERSPEKTIVER

  Tlf: 20 89 16 69 I Email: kontakt@nanajannerup.dk

  www.nanajannerup.dk I CVR. nr. 38157566